Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Door Wouter Nijland op 16 december 2013 om 17:26
Bijgewerkt op 1 juni 2021 om 17:50

Instellingsgevegens:

Naam: Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen te Lintelo
RSIN nr: 8182.91.916
Banknr: NL43 RABO 0132 3813 89

Contactgegevens:

De Wenninkmolen
Bezoekadres: Gendringseweg 27, 7122 ME Aalten
Contactpersoon: M. te Brake, tel. 0543-451867

Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen te Lintelo:
Postadres: Gendringseweg 27, 7122 ME Aalten
Contactpersoon: H. Nijland, tel. 0543-461274

 

Stichtingsbestuur:

 • Arjan Heijink (bestuurslid)
 • Martie te Brake (molenaar)
 • Jeroen van de Berg (bestuurslid)
 • Evert  Lensink (penningmeester)
 • vacature (secretaris)
 • Herbert Nijland (voorzitter)

 

Doelstelling van de Stichting:

Het instandhouding en de exploitatie van de Wenninkmolen in Lintelo (gemeente Aalten) en voorts al hetgeen meet één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Beleid van de Stichting:

Het beleid vloeit voort uit de doelstelling van de Stichting en omvat de zaken:

 1. Het laten draaien van de Wenninkmolen
  1. Het laten draaien van de molen door deskundige molenaars
  2. Opleiden van vrijwillig molenaars
  3. Bewaken en verbeteren van de molenbiotoop
 2. Het uitdragen van culturele en maatschappelijke waarde van molens en de Wenninkmolen in het bijzonder
  1. Openstelling van de molen voor publiek, met name op zaterdag(middag), molendag en open-monumenten-dagen
  2. (actieve) rondleidingen verzorgen waarbij aandacht is voor techniek, geschiedenis en maatschappij
  3. Het in beperkte mate bewaren en tentoonstellen van aanverwant roerend goed
 3. Beheer en financiën
  1. Opstellen en uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen
  2. Vergaren van subsidies en giften
  3. Deugdelijk verzekeren van de molen

 

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt met vrijwilligers, zowel molenaars als bestuursleden. Binnen de wettelijke kaders zijn vergoedingen voor onkosten declarabel en ten allen tijde ter goedkeuring van het bestuur.

 

Verslagen:

7573 hits