Donateurschap

Door Wouter Nijland op 29 december 2009 om 15:15
Bijgewerkt op 10 april 2016 om 16:48

DE WENNINKMOLEN IN LINTELO

Een gewone buurtschap, Lintelo, midden tussen de Slinge in het noorden en de Keizersbeek in het zuiden. Gelegen aan met bomen omkranste wegen in een open landschap met bijna achteloos aangeplante plukjes bos. Nu zoals zoveel buurtschappen met een kern van veel nieuwbouwwoningen, vroeger verspreid liggende boerderijen op de hogere essen in een onafzienbaar gebied van heide en natte broeklanden.

Niets bijzonders hun buurtschap vinden de bewoners; ze lopen niet zo gauw naast hun schoenen hier. Toch, ze hebben wel iets dat niet onopgemerkt blijft: industrieel erfgoed in de vorm van de Wenninkmolen. Op zijn belt een baken in het landschap - tegenwoordig zo interessant met 'landmark' aangeduid - dat de passant al van verre ziet, zoals de kerk in grotere buurtschappen en dorpen van de Achterhoek. Wat is Hollandser?

Gebouwd in 1860, een gouden tijd voor de landbouw, met de grote landbouwcrisis van 1875-1885 nog in het verre verschiet. De oprichting toen kan geen toeval zijn: de eerste eigenaar Wennink heeft de stap gewaagd door de hoge graanprijzen en al maar stijgende graanproductie. Gebeurde het ook - dat mag wel eens gezegd worden - omdat de mensen in dit buurtschap verreweg de meeste verponding (belasting) van alle Aaltense buurtschappen opbrachten?

Met de komst van de molen moeten de bewoners blij zijn geweest. Het was een teken dat het goed ging met de buurtschap, van stijgende bedrijvigheid. En het gaf sociale afleiding. Als de boeren, met hun wagen vol graan, op hun beurt stonden te wachten om de belt binnen te rijden, werd er heel wat bijgepraat en afgekletst.

Na een aantal wisselingen van eigenaren in het verleden ontstond op 27 december 2007 een geheel andere situatie: de heer H. Nijland van het gelijknamige aannemers-bedrijf droeg de molen, al decennia getooid met de status van rijksmonument, over aan een niet-winstbeogende stichting.

Een nieuwe fase is aangebroken. Vrijwillige bestuursleden, die met enthousiasme, de molen in de oude glorie van een bedrijvig en sociaal centrum van de buurtschap willen herstellen.

Om maar wat te noemen: een plaats waar vergaderd kan worden, waar toneeluitvoeringen of concerten worden gegeven, waar kinderen techniekonderwijs krijgen aan de hand van het ingenieuze maal-werktuig, waar toeristen kennis maken met het fenomeen molen en de geschiedenis van de streek; dat heeft het bestuur op het oog. Al deze activiteiten zijn ook nodig om het broodnodige geld bij elkaar te krijgen. Elk jaar betekent € 10.000,- aan onderhoud, waarvan € 2.000,- voor rekening van het nieuwe bestuur. Daarboven komt nog zeker € 3.000,- aan vooral verzekerings-premies. Bij elkaar moet jaarlijks minimaal € 5.000,- bij elkaar gesprokkeld worden, zonder verder enige inkomsten. 

U begrijpt: ELKE BIJDRAGE IS WELKOM

Verderop treft u een invulstrook, waarmee u zich als donateur of sponsor kunt melden bij de Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen te Lintelo (de Stichting heeft een ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte).

Maar niet minder blij zijn we met mensen die zich aanmelden om met ons de schouders te zetten onder een nieuwe toekomst voor deze fraaie beltmolen. Dat mag voor alles zijn: meedenker, bestuurslid, helpende hand bij activiteiten, organiseerder, klusser aan de molen. Aanmelden is mogelijk bij de bestuursleden of tijdens de openstelling bij de molen.

Voor aanmelding als donateur kunt u het SEPA machtingingsformulier invullen en bij de molen afgeven of in de brievenbus van Gendringseweg 27 te Lintelo doen.

Download het SEPA machtigingsformulier.

SEPA formulier

8860 hits