Nieuws

Hart voor de Achterhoek! Hart voor Lintelo!

Door Herbert Nijland op 2 mei 2017 om 17:22

In Lintelo doen “Stichting tot behoud van de Wenninkmolen”, “Christelijke Muziekvereniging Advendo Lintelo”, “Christelijk Gemengde Zangvereniging Sursum Corda Lintelo” en Kulturhus Lintelo mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek.

 

Bestedingsdoel van de Wenninkmolen:

Vergroting van educatieve mogelijkheden door het herstellen van 1 koppel maalstenen op de originele plaats en het aanschaffen van modellen van mechanische overbrengsystemen. Hierdoor kan de techniek van wind(kracht) naar bruikbare beweging en historische ontwikkeling beter zichtbaar gemaakt worden.

 

Stemmen:

Van 9 tot en met 26 mei 2017 kunnen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. In Lintelo doen we een gezamenlijke oproep om uw stem aan Lintelo ten goede te laten komen. Iedere stem is geld waard en daarvoor hebben wij uw/jouw hulp nodig!

Kom in actie en steun ons! Kent u mensen die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? Het zou fantastisch zijn als u en uw familie, vrienden en kennissen tussen 9 en 26 mei hun stem op de Lintelose verenigingen/stichtingen uitbrengen. Op de andere kant van deze folder leggen Stichting tot behoud van de Wenninkmolen, Muziekvereniging Advendo Lintelo, Zangvereniging Sursum Corda en Stichting vrienden van Kulturhus Lintelo uit waar zij het “te verdienen” geld aan willen besteden.

Via Hart voor de Achterhoek stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een prachtig bedrag van € 400.000,- ter beschikking aan lokale verenigingen en stichtingen die bij hen bankieren. Leden van de bank mogen vijf stemmen uitbrengen en kunnen maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Hoe meer stemmen een vereniging/stichting krijgt, hoe meer geld er verdiend wordt. Alle leden die op 31 maart 2017 lid zijn van de bank mogen meestemmen.

 

Hart voor de Achterhoek! Hart voor Lintelo!

Hart voor de Wenninkmolen: stem op ons!

8swp9q0h.jpgzjpk9un5.jpg

2451 hits